expo_sddr_plafons_rL'exposició mostra la problemàtica de l'excessiva generació d'envasos i compara l'actual gestió de residus amb el Sistema de Retorn d'envasos reutilitzables i d'un sol ús. Descriu els avantatges ambientals, econòmics i socials dels envasos retornables; que el converteixen en un sistema de recollida i gestió d'envasos necessari: més just, ecoeficient i econòmic.

 

Objectius:

  - Conscienciar sobre la necessitat de reduir la generació d'envasos.

- Donar a conèixer el sistema de retorn d'envasos com una eina efectiva de prevenció, reutilització i reciclatge de residus.


Destinataris:
Ciutadania

Materials:

4 plafons, 2 roll-up, un audiovisual amb diversos curts.