expo_desembruta_prevencio_abandonament_residusL'exposició difon de forma molt gràfica la problemàtica de l'abandonament de deixalles a l'entorn (ciutats i pobles, platges, boscos, camps, rius, mar...), des del malbaratament de recursos, fins als impactes econòmics, socials, en el medi, la salut i en les generacions futures. S'exposen els resultats de la campanya Desembruta, amb fotos pujades al mapa de punts negres (visionades en un reproductor integrat) i vídeos de les accions de sensibilització realitzades amb voluntaris.

Finalment aporta propostes a desenvolupar des de tots els sectors que tenen una responsabilitat compartida per eradicar aquest problema des de l'origen, ja que no generar un residu és la millor manera d'evitar-ne el seu abandó. Una mostra de productes d'un sol ús i hàbits no respectuosos es contrasta amb les seves respectives alternatives de consum responsable.

L'exposició s'emmarca en la campanya Desembruta, que pretén detectar les zones més afectades del país mitjançant la participació 2.0 (aplicació mòbil gratuïta i mapa on-line on penjar fotos de residus abandonats), disminuir l'abocament il·legal i l'abandonament de residus, i ajudar a invertir la tendència actual de creixement dels residus fomentant de manera eficaç la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge.

 

Objectius:

  - Sensibilitzar sobre la gran quantitat, diversitat i complexitat de residus que llencem i el malbaratament de recursos que suposa, en un context de crisi com l'actual.

- Prendre consciència sobre els impactes ambientals, sanitaris, econòmics, socials, paisatgístics i turístics associats als residus.

- Donar eines sobre les pràctiques que podem emprendre des de tots els sectors (indústria, comerç, administracions i ciutadania) per tal de reduir la generació de residus i evitar-ne el seu abandó, posant èmfasi en la prioritat de la prevenció de residus.

 

Destinataris:
Ciutadania

Materials:

- 12 plafons,

- expositor amb mostra de productes d'un sol ús i hàbits no respectuosos en contrast amb les seves respectives alternatives de consum responsable,

- reproductor de fotografies de residus abandonats,

- vídeos de les accions de sensibilització realitzades amb voluntaris a diversos indrets del territori.