expo_comer_verdL'exposició aporta propostes que el sector comercial pot aplicar per tal de reduir les deixalles que produïm, facilitant criteris per minimitzar l'envasat en el transport i ampliar l'oferta comercial de productes respectuosos amb el medi ambient.

 

Objectius:

- Fer reflexionar el sector comercial sobre el seu paper en el foment del consum responsable, ja que són el pont entre els distribuïdors i els consumidors, i han de possibilitar una ampliació de la oferta que garanteixi el dret dels consumidors a comprar seguint criteris de sostenibilitat.

- Mostrar algunes de les alternatives per prevenir els residus i afavorir el consum responsable, tant amb els envasos de transport com en la seva oferta a la botiga.

- Donar a conèixer la Xarxa Catalana de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient.

Destinataris:
Comerciants i públic general

Materials:

4 plafons, un audiovisual i una mostra de productes respectuosos amb el medi ambient.