pla-localEls Plans de prevenció de residus esdevenen l'instrument transformador que permet definir, estructurar i  calendaritzar les actuacions adreçades a reduir els residus, a nivell quantitatiu i qualitatiu, que es generen al municipi  o l'empresa. Aquestes actuacions són considerades com a prerequisit per a un desenvolupament sostenible.

És necessari, doncs, que la prevenció esdevingui una prioritat a les dinàmiques empresarials i les polítiques municipals. Per aconseguir-ho els ens locals i les empreses disposen de diversos instruments de caràcter tècnics, reguladors, econòmics o comunicatius amb un important potencial d’estalvi de recursos i reducció de residus. Amb la finalitat d

    Contacta amb nosaltres i definirem el pla de prevenció de residus municipals o el pla de prevenció de residus de la teva empresa.