Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

pdf Resum executiu Informe "Catalunya cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors cap a la transició" Popular

By 551 downloads

Download (pdf, 1.13 MB)

resum-executiu-informe-rezero-catalunya-residuzero.pdf

Rezero – Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable presenta l’ informe
2019 “Catalunya cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”.
L’objectiu de l’informe és fer una anàlisi i seguiment continuat de dades rellevants que ajudin a
conèixer l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a
Catalunya. Amb aquesta finalitat, Rezero ha dissenyat i analitzat una trentena de nous
d’indicadors que permeten valorar la situació catalana en aquells aspectes considerats
estratègics per avançar cap al residu zero. L’estructura de l’informe s’articula a partir de cinc
eixos: prevenció i generació de residus, gestió i tractament, consum, responsabilitat ampliada del
productor, política municipal i economia circular.
Després de la primera edició del 2015, es presenta aquest segon informe coincidint amb un nou
marc normatiu europeu que renova objectius i defineix noves obligacions i instruments a aplicar
per part dels territoris. Amb aquest nou informe Rezero vol aportar noves dades per a la reflexió i
la formulació de propostes per a que Catalunya faci front al nou marc legal que està desplegant
la Unió Europea i transiti de forma ràpida i decidida cap a un model de producció i consum que
redueixi l’explotació i malbaratament de recursos naturals i assoleixi una reintroducció efectiva
dels residus/recursos com a matèria primera a la indústria i l’agricultura.

Informe complert a:

http://rezero.cat/dm/estudis-de-recerca/342-informe-catalunya-residu-zero