cafe

Ens heu preguntat què en pensem sobre el sistema de reciclatge de Nespresso.

Hi ha tres qüestions que comentem a l'informe Catalunya cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors cap a la transició:

👉 Estem posant al mercat productes sense haver pensat abans quins han de ser els canals de recuperació i reciclatge.

👉 Fa relativament poc Nespresso està recollint les càpsules però no existeixen dades. H ha poca transparència sobre quantes càpsules s'arriben a reciclar respecte les milions que es consumeixen. No sabem quantes es recuperen ni quin és el reciclatge efectiu que se'n fa. No s'hauria de posar al mercat un producte sense assegurar aquests canals d'inormació i reciclatge efectiu.

👉 Actualment aquests fets estan ocasionant impactes econòmics i ambientals que no estan assumint els fabricants.