portada

Els productes menstruals d’un sol ús, els bolquers infantils d’un sol ús o les tovalloletes humides són exemples de productes que esdevenen residus després d’utilitzar-los una vegada i estan fets majoritàriament de plàstics. Cal posar el focus en aquests productes, ja que representen una part important dels fluxos de residus sòlids urbans generats i causen impactes ambientals, econòmics i socials.

Aquest és un estudi pioner fet per Rezero amb la col·laboració de Break Free From Plastic, Zero Waste Europe i Reloop, que té com a objectiu analitzar els impactes dels productes menstruals d’un sol ús, els bolquers i les tovalloletes humides, així com mesures per prevenir-los o minimitzar-los. Aquest informe és el primer a nivell europeu i va més enllà perquè, a més, s’analitzen, entre d’altres, els avantatges dels productes reutilitzables com alternativa.

Xifres globals de consum i generació de residus

 • Els productes menstruals d’un sol ús, bolquers infantils d’un sol ús i tovalloletes humides abunden en el mercat per sobre dels productes reutilitzables, i la seva producció a Europa ha incrementat progressivament durant els últims anys.
 • En els 28 estats membres de la Unió Europea, les estadístiques mostren que l’any 2017:
  • es van consumir més de 49 billions d’unitats de productes menstruals, causant una generació anual d’unes 590.000 tones de residus aproximadament
  • es van consumir al voltant de 33 billions de bolquers infantils d’un sol ús, equivalents a 6.731.000 tones de residus anuals.
  • es van consumir al voltant de 68 billions d’unitats de tovalloletes humides, equivalents a 511.000 tones de residus anuals.

Impactes ambientals i econòmics

Els productes menstruals d’un sol ús, els bolquers infantils i les tovalloletes humides causen severs impactes ambientals durant el seu cicle de vida, des de la primera fase de producció fins al final de la seva vida.

 1. Ús de recursos materials, aigua i energia: Els impactes generats durant el procés de producció d’aquest productes són causats majoritàriament per l’ús de grans volums de cel·lulosa, cotó o raió viscosa per a la producció del Polímer Súper Absorvent (SAP), i altres components com el poliester, polietilè, polipropilè, adhesius, fragàncies i tints. A més a més, durant el procés de producció s’utilitzen importants quantitats d’aigua i energia.
 2. Emissions de CO2: Els bolquers infantils d’un sol ús i els productes menstruals també són causants de l’escalfament global. S’ha estimat que, al llarg de tot el seu cicle de vida, aquests productes emeten aproximadament 3.3Mt de CO2 equivalents i 245.000 tones de CO2 equivalents per any, respectivament.
 3. Generació de residus: A més a més, a causa de la composició d’aquest productes (fets de barreges de diferents materials), a banda de la presència de material orgànic que tenen després del seu ús, el procés de reciclatge és tecnològicament dificil i car. Degut a això, a Europa aquests tipus de productes acaben majoritàriament en abocadors (87%) o incineradores (13%), causant així una despesa en recursos i impactes ambientals negatius (ocupacions de terreny, contaminació d’aigües subterrànies i sòls, emissions de gasos d’efecte hivernacle, etc).
 4. La generació de residus dels productes menstruals d’un sol ús, bolquers infantils i tovalloletes humides equival a 7.832.000 tones a l’UE-28 (equivalents a 15.3Kg per habitant anuals). Aquesta quantitat de residus és equivalent al 3% del total de residus sòlids urbans i el 4% del total del fluxe residual urbà.
 5. Residus marins: Els productes menstruals d’un sol ús i les tovalloletes humides sovint són llançades al lavabo després de ser utilitzades, i aquestes acaben al medi marí passant per les xarxes de clavegueram, acabant sent els culpables de grans impactes ambientals i econòmics. Els productes d’un sol ús menstruals i les tovalloletes humides són dos dels plàstics d’un sol ús que es troben més habitualment en els ambients marins (el 6.2% dels residus recollits a les platges del Regne Unit o el 5% dels residus flotants a la costa catalana, segons els resultats de les neteges de platges) i durant el procés de desintegració alliberen grans quantitats de microplàstics a l’aigua. Els impactes negatius dels desfets de plàstics al mar inclouen tant els impactes generats pels components químics com els danys físics i paisatgístics.
 6. Despeses dels municipis: Tot i les importants limitacions per calcular els costos associats a la gestió (recollida i tractament) dels plàstics provinents d’aquests productes, s’estima que els costos poden anar dels 3€ a més de 10€ per habitant anuals, depenent del país. Pel que fa al manteniment de les xarxes de clavegueram, s’estima que el cost de l’eliminació de residus de plantes de tractament d’aigües residuals, equival entre 500€ i 1.000€ milions anuals per la Unió Europea. A banda d’això, els municipis costers han d’assumir els costos de les neteges de les platges. Al Regne Unit, l’extracció dels productes menstruals d’un sol ús, tovalloletes humides i altres residus relacionats de les platges costa aproximadament 1.1 milions d’euros anuals, i les neteges de les aigües superficials a les Illes Balears costen aproximadament 50.000€ anuals al seu govern.

Productes reutilitzables i els seus beneficis

L’estudi també identifica les principals alternatives reutilitzables als productes d’un sol ús menstrual i als bolquers infantils, i analitza les tendències de consum, l’accessibilitat i disponibilitat actual d’aquests productes a Europa.

 1. Prevenció de residus: D’entre totes les avantatges dels productes reutilitzables (comparats als d’un sol ús), la prevenció de residus és un dels més importants. Per exemple, s’ha estimat que gràcies a l’ús d’una copa menstrual es pot reduir el 99% dels residus que serien generats usant productes d’un sol ús. És a dir, si només el 20% de les persones menstruants optés per utilitzar la copa menstrual enlloc de productes menstruals d’un sol ús, es podrien reduir gairebé 100.000 tones anuals del total de residus generats a la EU-28. Igualment, una família que utilitza bolquers infantils reutilitzables evita la generació del 99% dels residus que serien generats utilitzant bolquers d’un sol ús. Si el 20% dels infants que fan servir bolquers actualment els utilitzessin reutilitzables, s’evitaria generar més d’1 milió de tones anuals de residus a la EU-28.
 2. Reducció de despeses: Reduint la generació de residus també es reduiria una gran quantitat de les despeses municipals, degut a la menor gestió i tractament necessaris, així com reducció dels costos provinents de les neteges de platges i oceanss, també es redueixen els residus en les escombraries i el clavegueram.
 3. Menor cost per als consumidors/es. Utilitzant la copa menstrual enlloc de tampons o compreses, es poden estalviar anualment entorn de 18€ a 119€ per persona, o més de 4.400€ al llarg de tota la vida. De la mateixa manera, amb l’ús de bolquers reutilitzables una família pot arribar a estalviar entre 200€ i 2.000€, comparat amb els d’un sol ús. Aquesta xifra encara pot augmentar més si es té en compte que els bolquers reutilitzables poden ser utilitzats per diferents fills/es o comprats de segona mà.
 4. Reducció de la pobresa menstrual: Segons les estadístiques disponibles, gairebé una de cada cinc dones lluiten per poder pagar pels productes bàsics menstruals d’un sol ús mensualment a la UE78, fet que té una important repercussió en la qualitat de vida de la persona menstruant. Considerant la important reducció de despeses que poden aportar els productes reutilitzables, facilitar la seva expansió i accessibilitat a la UE ajudaria a reduir la pobresa menstrual.

Disponibilitat dels productes reutilitzables

Tot i que, durant l'última dècada els productes menstruals reutilitzables i els bolquers reutilitzables han guanyat popularitat i s’estan començant a incrementar al mercat de la UE, la població que els utilitza encara representen una minoria.

Aquest fet és degut a que aquests productes reutilitzables no són àmpliament accessibles a tota la UE. Per exemple, les copes menstruals i compreses de roba estan disponibles majoritàriament a través de botigues online en la majoria de països d’Europa, tot i que també es poden trobar en algunes farmàcies, supermercats o comerços locals. La seva disponibilitat varia molt en funció del país.

En relació als bolquers reutilitzables, la majoria de proveïdors del mercat europeu es troben a internet. A la majoria de regions encara no estan disponibles en farmàcies, supermercats o botigues locals. Per tal d’incrementar i generalitzar el seu ús, és important que aquests productes reutilitzables estiguin disponibles en la les botigues de venda al detall i amb preus accessibles en tot el territori europeu.

 

Veure tot l'informe