Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

alba cabrera cop25

Dimarts 3 de desembre les entitats representants de la Alianza Residuo Cero vam insistir en la necessitat d’un model de reducció, reutilització i reciclatge per pal·liar l'actual emergència climàtica. La producció, el tractament i el consum de tots els béns en el món és responsable del 62% de les emissions d'efecte hivernacle.

L’Alba Cabrera, cap d’estudis de Rezero, va emmarcar la seva intervenció en el «per què hem d'avançar cap a una societat residu zero» i ho va fer juntament amb les entitats de Amigos de la Tierra, Retorna i Fundación Basura de Chile.

Els principals punts que vam tractar des de Rezero van ser:

  1. La co-responsabilitat de tots els actors que intervenen en la cadena de producció (productors, administracions i ciutadania), tot i que el grau de responsabilitat no és igual per tots i que, per tant, s'ha de complir el principi de responsabilitat ampliada del productor.
  2. Hi ha la necessitat d'impulsar polítiques ambientals que restringeixin la posada al mercat de productes que no siguin reutilitzables, reparables, compostables o reciclables i, per tant, que desincentivin la producció de productes d'un sol ús.
  3. Polítiques municipals que permeten que els recursos es pugui tornar a introduir en la cadena de producció (permetent elevats nivells de recollida selectiva en quantitat i qualitat) i mesures que portin a una reducció de la fracció resta com el Porta a porta, el pagament per generació, els contenidors tancats i sistemes de dipòsit, devolució i retorn per envasos i per altres productes com burilles, RAEE, tèxtil o voluminosos
  4. Els sistemes de dipòsit, devolució i retorn han de permetre recuperar els envasos reutilitzables. Per cada ampolla reutilitzada s'estalvia 1/2 tona de CO2eq.
  5. Són importants les mesures de fiscalitat ambiental: la taxa a la incineració i abocador, el retorn del cànon als municipis que fan una bona recollida selectiva i la bonificació a comerços que tenen una oferta de productes respectuosos amb el medi ambient i als ciutadans que participen en mesures de gestió preventiva.
  6. A nivell local es poden promoure també activitats de reutilització, de consum col·laboratiu i de servitització dels productes (fomentar l'ús enlloc de la possessió) com el projecte de la Biblioteca de les Coses.

Cristina Alonso de Amigos de la Tierra va explicar la importància de la fracció orgànica. "Sabem que el 40% de les nostres deixalles és matèria orgànica. I això no són residus, són matèries primeres. Mitjançant el compostatge es produeix un compost que lluita contra la desertització dels sòls, un gran problema mundial i pot captar CO2 i disminuir les emissions.

Finalment, Ana Gutiérrez de Retorna va defensar el sistema de dipòsit, devolució i retorn per recuperar el màxim els 52 milions d’envasos d’un sol ús que es posen al mercat espanyol al dia i que, avui dia, acaben majoritàriament abocats, cremats o abandonats, sense reciclar.

 kit zero banner h 1 600x300

@rezerocat