Durant l’any 2009 s’ha debatut i s’ha posat en debat la necessitat de reduir la quantitat de bosses de plàstic lliurades gratuïtament per part del comerç. S’estan realitzant esforços i campanyes de tots els sectors representants de Catalunya. La imatge i pràctiques que estan desenvolupant en els comerços ZARA, MANGO, Berscha són contradictòries i no s’atenen a la realitat mediambiental ni social del país.

La nova contracta de neteja i gestió de residus de Barcelona té una despesa de 1.994 milions d’euros l’any, dels quals la meitat va destinada a la neteja viària. S’ha d’assumir dins els costos de neteja diària, la brutícia i males pràctiques dels comerços anomenats? Han d’assumir els ciutadans i ciutadanes de Barcelona la generació de residus del tot innecessària que produeixen els comerços?

A Catalunya les dades son esfereïdores; les deixalles creixen el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal són els envasos i bosses de plàstic d’un sol ús (creixement del 65 als darrers 10 anys). S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de bosses de plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic representen un 2% en pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 Tn a l’any (CEPA, 2006). El consum de bosses de plàstic als darrers 10 anys ha augmentat el 82%.

Ens trobem davant un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, producte no degradable derivat del petroli (un recurs no renovable) i amb una vida útil molt curta (12 min) que provoca el malbaratament de gran quantitat d’aigua i energia. Consum perjudicial pel medi ambient, doncs són fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables amb un menor impacte (bosses de cotó, cabàs, carretó, venda a granel, etc).

Des de la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable reivindiquem un consum més responsable en les compres.