Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Els beneficis ambientals rauen en el fet que les ampolles de vidre poden ser reutilitzades 50 vegades, estalviant matèries primeres, energia i gasos amb efecte d'hivernacle. D'altra banda, la reutilització és una important font de creació d'ocupació, atès que requereix més má d'obra per a ser operats que els envasos d'un sol ús. A més, a diferència dels envasos d'un sol ús, els envasos reutilitzables compleixen amb el principi de la responsabilitat ampliada del productor i assumeixen íntegrament els costos econòmics ja que gairebé tots els envasos es retornen.