Els beneficis ambientals rauen en el fet que les ampolles de vidre poden ser reutilitzades 50 vegades, estalviant matèries primeres, energia i gasos amb efecte d'hivernacle. D'altra banda, la reutilització és una important font de creació d'ocupació, atès que requereix més má d'obra per a ser operats que els envasos d'un sol ús. A més, a diferència dels envasos d'un sol ús, els envasos reutilitzables compleixen amb el principi de la responsabilitat ampliada del productor i assumeixen íntegrament els costos econòmics ja que gairebé tots els envasos es retornen.