Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.


Víctor Mitjans, coordinador d'estudis de la Fundació Prevenció de Residus i director d'estudis de Retorna va presentar les primeres conclusions de l'Estudi Econòmic realitzat per la consultora britànica Eunomia per analitzar l'impacte econòmic de la implantació del Sistema de Retorn d'envasos a nivell estatal. Mentre que actualment cada envàs de beguda recollit selectivament a través del contenidor groc i contenidor verd té un cost de 1,9 cèntims que financem entre ens locals i contribuents a través dels impostos, amb el Sistema de Retorn d'envasos aquesta xifra disminuiria en un 24%. El cost en el Sistema de Retorn és finançat pels productors, complint amb la responsabilitat ampliada del productor, per l'elevat valor dels materials recuperats, així com per la minoria de consumidors que no retornen l'envàs (segons el principi de qui contamina paga).

Mercè Girona, presidenta de la Fundació Prevenció de Residus, va apel•lar a la necessitat d'avançar cap a una Estratègia Residu Zero, que prioritzi la prevenció, la reutilització i el reciclatge de residus, invertint la situació actual en la qual el destí del 70% dels residus municipals és l'abocador i la incineradora. El Sistema de Retorn d'envasos representa un primer pas cap al Residu Zero, que integra altres mesures, com la fiscalitat ambiental, ja incloses en la proposta de Llei Catalana de Prevenció de Residus que va presentar la Fundació a la Generalitat i al Parlament de Catalunya l'any 2008 i que segueix essent de plena actualitat.