Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Flaw4Life és un projecte europeu finançat amb l'objectiu de canviar els patrons de producció pel que fa a les fruites i verdures lletges. S’ estima que cada any els 27 estats membres perden aproximadament 89 milions de tonelades d’aliments. Per l’any 2020 el malbaratament d’aliments s’elevarà a un 40% més de l’actual és a dir 126 milions de tonelades.

El projecte FLAW4LIFE està co-finançat pel programa LIFE de la UE i té una durada de tres anys, a partir de setembre de 2015.

Més informació a http://flaw4life.com/pt/content/projecto