Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

L’informe de la ONU no enfoca la problemàtica des de l'obsolescència programada ni de com produir aparells sense la possibiitat de reparar, sinó que manifesta la necessitat de millorar els mètodes de reciclatge i eliminació de tota la regió per evitar greus conseqüències ambientals i de salut. Durant molts anys Xina i altres països asiàtics han reciclat residus electrònics en fàbriques rudimentàries i insegures fet que provoca greus conseqüències mediambientals. Hong Kong és el país que va generar major quantitat de residus a l’estudi de 2015 amb un 21.7kg/persona. Per altre banda Cambodja, Vietnam i Filipines són els països que van generar menys amb 1kg/persona de mitja.

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/15/electronic-e-waste-levels-soar-asia-gadgets-united-nations-university-report