(-) La insatisfacció permanent. Les agressives campanyes de màrqueting i publicitat, el mimetisme social i l'obsolescència planificada de molts dels productes genera en el consumidor un estat de permanent insatisfacció que l'aboca al consum imparable de nous productes sense justificació real.

(+) Podem qüestionar-nos les pròpies necessitats i la manera en què ens satisfan, prescindint dels consums superflus i tendint a la reducció dels ritmes de consum. Dins d´aquesta reducció cal destacar la idea de prioritzar el valor d'ús dels objectes, compartint-los o llogant-los quan es pot en lloc de comprar-los nous, optant per tant per la reutilització i la segona mà i per una economia més convivencial i menys intensiva en consum de recursos materials.

(-) L'agressió al medi ambient i la salut de les persones: Encara avui els consumidros no tenim prou informció sobre les conseqüències dels noitres actes de consum. Aquests tenen uns importatns costos ambientals: el malbaratament de recursos naturals, la contaminació assoaciada al procés de fabricació, la generació de resids al llarg de tot el prcñes de vida dels productes, la pèrdua de biodiversitat i l'acceleració del canvi climàtic.

(+) Prioritzar l´elecció dels productes, serveis i canals d'acord amb els criteris del consum responsable: productes que t'assegurin una durabilitat i reparació, fets amb criteris d'ecodisseny.
Participar d'iniciatives col·lectives que eixamplin les possibilitats de consum responsable i/o que promoguin canvis culturals i estructurals amb el mateix objectiu.

(+) Hi ha algunes pràctiques concretes que són les que s’identifiquen fàcilment per grans capes de la població amb el consum responsable: consum de productes alimentaris de proximitat, ecològics i/o de comerç just com la Xarxa de Comerç Verd de Catalunya.