S’han trobat substàncies extremadament preocupants sota el règim dels productes químics REACH de la UE, entre d’altres, compostos fluorats. Aquests són perjudicials per al medi ambient i són sospitosos de tenir impactes negatius sobre la salut, i en particular, sobre el sistema immunològic. Se solen utilitzar en el tractament de superfícies de de paper i cartró per fer-los resistents a l’aigua i el greix.

El Consell del Consumidor de Dinamarca va assenyalar que, tot i que el país havia adoptat un límit recomanat per desincentivar l’ús de subtàncies fluorades, no hi ha diferència en els resultats dels envasos de menjar ràpid vers els altres països que no ho van fer.

Es va arriba a la conclusió que cal adoptar mesures a nivell europeu per a limitar l’us de productes químics a uns mínims.

Aquest gener, un estudi realitzat per un equip de recerca de la UE va constatar que la manca de legislació de la UE per a materials en contacte amb aliments com ara paper, recobriments i tintes ha donat lloc a normes divergents dins la UE. Això fa que sigui més difícil per als estats membres demostrar que certs materials són segurs i tenir la potestat per retirar-los dels seus mercats.

Notícia extreta de http://www.endseurope.com - Susanna Ala-Kurikka 10 Mar 2017