Però, més enllà de xifres, el Pont vol crear consciència sobre la necessitat d’evitar el malbaratament i d’evolucionar cap a un sistema de producció i de consum més sostenible i més just. Per això hem anat fent xarxa, amb administracions, empreses i altres entitats socials, com Andròmines, SOM Fundació, Isil, o Egueiro, amb qui hem començat a col·laborar recentment.

La darrera incorporació empresarial ha estat Ecoveritas SA, que s’ha implicat molt amb el projecte i valorem la seva adhesió molt positivament. La participació de Veritas obre la possibilitat de conèixer un nou ventall de productes alimentaris saludables i ecològics a les persones amb risc d’exclusió que difícilment hi tindrien accés. Com a Pont Alimentari ens interessa recuperar, en primer lloc, aliments de qualitat per tal de posar èmfasi en una bona nutrició. D’altra banda, disposar d’aquest tipus de productes ens permet promoure una alimentació saludable d’una forma pràctica i no només teòrica.

Finalment, apostem per abordar la qüestió de la pobresa i del malbaratament com a problemes separats, que cal combatre sense barrejar-los. Calen solucions inclusives i empoderadores per reduir la pobresa, i mesures econòmiques i de conscienciació per canviar el model de producció i de consum. Entre tots, esperem contribuir-hi.