Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

La perillositat de la seva gestió a nivell de contaminació, s'agreuja amb la ràpida obsolescència als països desenvolupats.
Per tant, la demanda de productes electrònics usats és més gran en els països en desenvolupament. Aquesta demanda, combinada amb uns alts costos de reparació i reciclatge dels països rics, implica que els residus electrònics tenen més valor econòmic en el món en desenvolupament que en els països desenvolupats.
La diferència de valor que ocasiona ha donat lloc a un auge en el comerç internacional deixalles electrònics, un problema important a nivell ambiental.

Per últim, es proposen mesures de cara al futur per revertir la situació. Principalment:

- Ampliar l'abast.
- Trobar millors maneres de mesurar les dades i després reduir la generació de deixalles electròniques.
- Provar nous enfocaments.

Mitjançant la combinació d'una ment creativa, un ull crític, i un cop de mà, hi ha la possibilitat de realitzar solucions als residus electrònics que ajuden a la gent i el planeta.

Article: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/tackle-challenges-posed-waste-170318080227696.html