Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

I és aquesta manera d’obrir i parlar de projectes de consum conscient que ahir vam compartir taula amb la Laia Tresserra, l’actual directora d’Opcions, l’Esther Vivas, periodista, i l’Anna Fernandez de Pam a pam. Una taula de dones d’on van sorgir diverses reflexions que volem compartir:

Esther Vivas – periodista @esthervivas

“Opcions ha obert camí pel consum crític i conscient, quan els anys 90's era quelcom estrany”.

“El consum, més enllà de l'acte de consum de cada persona, ha de ser un acte polític, que és el realment transformador”

“Es necessària una altra economia que posi al centre les persones i el medi ambient. Els drets bàsics no són un negoci”.

“Malgrat hi ha més alternatives per accedir al consum conscient, moltes vegades no tenen coherència i, fins i tot, poden ser alhora una amenaça pilotada per empreses oportunistes. Per això hem d'estar encara més atentes a una informació contrastada”.

“No es fàcil portar el consum crític. Ser totalment coherents és difícil en una societat capitalista”

Rosa Garcia - @rezerocat

“Des de Rezero, cada vegada parlem menys de residus i més de felicitat. Hi ha una relació directe en desprendre’s del que no és necessari amb la felicitat”

Defensem la responsabilitat compartida. Per això, creiem fermament en la necessitat de tenir normatives que obliguin al productor a que només posin al mercat productes que es puguin reparar, reutilitzar, compostar i reciclar. Necessitem governs que realment s’ho creguin i actuiin amb valentia.

La campanya #JoSocCoco – Jo Sóc Consumidora Conscient- vol afavorir el debat sobre els reptes i les oportunitats que tenim a l’hora d’intentar posar en paràctica el consum conscient que ens paropi al residu zero. Ens permetrà durant uns mesos, seguir a diferents tipologies d’unitats familiars i viure amb ells i elles els seus èxits, motivacions o fracassos en intentar aassumir el repte de viure 30 dies sense generar residus.

Anna Fernandez - @pamapamcat

El projecte de Pam a pam va néixer per una demanda social a través d’un mapa amb indicacions d’on poder consumir de forma conscient. Va evolucionar com espai web d'intercanvi de coneixement, sobretot en alimentació, banca i roba, seguint un qüestionari de 15 criteris.

Ara mateix Pam a pam ha evolucionat de demanda social a una visibilitat amb un objectiu polític i transformador.

--

consum conscientEls reptes i oportunitats per al consum conscient

Esther Vivas va defensar que hem de trencar l'individualisme i crear un discurs que venci els arguments tan enquistats de l'hegemonia capitalista. Es pot consumir sense comprar.

La Rosa Garcia va afirmar que els recursos naturals s’esgoten i cada vegada seran més costosos. Aconseguir que els productes de consum internalitzin els costos ambientals i socials pot, obviament, canviar la tendència actual. No pot ser que fer-ho bé coti més cara que fer-ho malament, ambiental i socialment parlant).

Cada vegada hi ha més gent preocupada per la vinculacióentre el seu consum i els impactes en la generació de residus. El moviment residu zero està més present que mai. Hi ha molta gent fent actes de consum conscient al mateix temps. Les persones comencen a veure que consumir no aporta la felicitat autèntica que tots els éssers humans cerquem”

L’Anna va defensar la construcció i la visibilitat de mercat social" + dins del cicle econòmic visibilitzar que hi ha.