Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

En concret, des d’ahir i durant els pròxims 4 mesos, 50 establiments de Sant Francesc entre els quals bars, cafeteries, restaurants, hotels, supermercats, hospital i escoleta, considerats com a grans productors de residus, participaran en aquest projecte pilot de recollida de matèria orgànica. Cada productor disposa d’uns petits contenidors especials que el servei de recollida de fems recollirà porta a porta cada vespre.

La fracció orgànica dels residus és la part més important en quantitat dels residus que es genera a Formentera: el 54% del total. Recollir-los separadament comporta beneficis ambientals com l’obtenció de compost, la disminució de gasos amb efecte d’hivernacle, la reducció de la necessitat de noves instal·lacions finalilstes i, a nivell d’estalvis econòmics, es calcula que la recollida en la prova pilot generarà un estlavi de 60.000 euros en concepte de transport i abocament a Eivissa.

Amb els resultats de la prova s’estudiarà que la mesura es pugui fer extensiva a altres zones de l’illa. Amb aquesta prova pilot i altres mesures ja implantades com la prohibició de les bosses de plàstic, Formentera fa un pas més enllà cap al Residu Zero.

cartell formentera materia organica