Creiem que tots els passos que es realitzen per reduir les bosses de plàstic són positius i valorem la tasca de l’Agència de Residus. Resulta obvi, però, que perquè la prevenció de residus esdevingui realment un dels eixos estratègics de la sostenibilitat al nostre país, es requereix una visió sistèmica del problema i polítiques transformadores.

Catalunya ha estat debatent durant 10 anys la problemàtica i les possibles solucions per a la reducció de les bosses de plàstic. Tota la ciutadania, les entitats cíviques, els comerços, etc hem estat partíceps en visualitzar, en participar de la reducció i demanar solucions eficients al govern.

Arran que el Parlament Europeu l’any 2015 avisés als Estats Membres sobre l’urgència de transposar la Directiva (UE) 2015/720 per la reducció de les bosses de plàstic d'un sol ús i el Pacte per la Bossa a Catalunya -que va aconseguir la reducció del 50% de les bosses-, Catalunya va voler ser pionera en aplicar una normativa al respecte, però hem trigat dos anys en fer-la vigent.

En el cas d’altres elements lligats a la proliferació d’envasos i embolcalls d’un sol ús (safata de plàstic, envasos plurimaterial, embolcalls de plàstic, bosses sense nanses, etc) hi ha altres mesures més efectives per reduir-ne el seu consum més ràpidament i amb millors resultats.

En el cas de la bossa de plàstic, ho demostren altres experiències europees: la prohibició total de la bossa de plàstic d'un sol ús (Itàlia, França) i el gravamen ambiental dissuasiu (com el cas d'Irlanda, on l'any 2002 van reduir el 90% de les bosses en tan sols tres mesos amb un gravamen equivalent a 20 cèntims d'euro).

En tot cas, considerem que és un pas més en la reducció de les bosses de plàstic però una experiència per a analitzar amb profunditat per a que, en un futur immediat, es proposin mesures econòmiques-fiscals per donar realment un tomb i pritoritzar la prevenció de residus a Catalunya.

Després de tants anys, els comerços no podran donar les bosses de forma gratuïta. Com reduirem els altres envasos?

Contacte: Rosa Garcia (676 718 340) i Marta Beltran (676 488 720)