Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.Aquests establiments venen productes amb certificació ecològica, de proximitat, de comerç just, venen productes a granel o fomenten l’ús d’envasos reutilitzables.

El Comerç Verd és una iniciativa de Rezero- Fundació Prevenció Residus i Consum, i compta amb el suport de Districte de l’Eixample.

Des de Rezero - Fundació Prevenció Residus i Consum fa anys potenciem la Xarxa Catalana de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient arreu del territori. Amb mesures com aquesta, la Fundació busca impulsar iniciatives per promoure el consum responsable amb la col·laboració de tots els agents implicats.

A més de formar part de la Xarxa, alguns d’aquests comerços estan inclosos en el Mapa de Barcelona més Sostenible, on ja s'ha creat un itinerari del barri de Sant Antoni. El mapa és una eina que permet a els veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona trobar en un clic l'oferta de comerços que ofereixen productes ecològics, a granel o de proximitat del barri, a la vegada que per als comerços és una altra manera de donar-se a conèixer.