Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

L'estudi estima que la implementació de mesures com ara els sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR), els impostos reemborsables i els sistemes de recompra generarien una important reducció de residus i una reducció significativa de la contaminació de plàstic. Aquests instruments ja són àmpliament utilitzats en el sector privat, però encara no s'han utilitzat plenament des d'una perspectiva de polítiques públiques en l'àmbit dels residus.

L'estudi posa de manifest que, malgrat el suport generalitzat a l'economia circular de tots els grups d'interès, les polítiques fiscals actuals segueixen donant suport a un model d'economia lineal. Això es fa palès en les taxes de recollida inacceptablement baixes dels residus tèxtils (<20%), les cigarretes (<35%), les piles i bateries (<40%) i, fins i tot, les taxes més baixes d'altres fluxos de residus com les càpsules de cafè. Sense forts incentius econòmics per a la recollida, és poc probable que aquests números canviïn.

Víctor Mitjans, que ha dirigit l'estudi des de Rezero: “L'ús d'incentius econòmic ha estat una pràctica habitual en el sector privat per recuperar productes reutilitzables com ampolles o palets i es podrien utilitzar de manera exitosa en productes d'un sol ús com càpsules de cafè, roba o telèfons mòbils”.

Joan Marc Simon, director de Zero Waste Europe, diu: "Passar d'una economia lineal a circular requerirà canviar els incentius econòmics. Aquest estudi proporciona una gran caixa d'eines per duplicar o fins i tot triplicar les taxes de retorn per a una gran varietat de materials, incloent-hi els fluxos de residus que ja compten amb sistemes existents de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP).

Clarissa Morawski, directora de la plataforma Reloop: “Els sistemes de dipòsit s'han utilitzat durant dècades per recuperar grans quantitats d'envasos buits. Implantat amb èxit a més de 35 països i regions d'arreu del món i en creixement, potser és el moment que els governs considerin aquest instrument econòmic pels seus propis països i regions. Simplement veure les millors pràctiques aplicades i seguir el seu exemple.
L'estudi proposa diversos instruments econòmics per augmentar la recollida i recuperació de diversos fluxos de residus, incloent:

  • Sistema de dipòsit per a telèfons mòbils: es proposa complementar els actuals sistemes de RAP per a residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs) amb un dipòsit reemborsable aplicat als telèfons mòbils per proporcionar incentius per augmentar les taxes de recaptació d'un producte que conté una gran quantitat de materials escassos i estratègics.
  • Un nou sistema de RAP per a catifes, que ajudaria a augmentar la baixa taxa de reciclatge (<3%) en aquest moment.
  • Un sistema de dipòsit per a gots de cafè per promoure l'ús de gots reutilitzables, que evitaran cada any més de 15 mil milions d'unitats de gots de cafè d’un sol ús que es desaprofiten a Europa.

Per assolir els objectius ambiciosos de l'economia circular, és essencial considerar totes les mesures possibles. Aquest estudi posa de relleu els passos clau que es poden prendre immediatament, segons la legislació vigent, per fer que Europa faci un gran salt cap endavant cap a una Economia Circular.

 

Persones de contacte:


Víctor Mitjans – Rezero. Tel. 658 942 991
Joan Marc Simón – Zero Waste Europe. Tel. +34 646 40 89 63

NOTES
Veure l'estudi complet: Rethinking economic incentives for separate collection

 

Rezero: http://rezero.cat/
Zero Waste Europe: https://www.zerowasteeurope.eu
Reloop Platform: http://reloopplatform.eu/