Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

La Mediterrània presenta avui una de les concentracions més altes de contaminació per plàstics del món. Els residus de plàstic es troben des de la superfície del mar fins al fons marí, a les costes de les illes més remotes i al mar profund. Els plàstics amenacen i maten les diverses espècies marines, la majoria de les quals només existeixen a la Mediterrània.

El plàstic transmeta als organismes productes químics tòxics; es fragmenten en microplàstics, que posteriorment poden ser ingerits i poden acabar enverinant la cadena alimentària. Cal detenir la contaminació de plàstics a la Mediterrània abans que sigui massa tard.

La major part de la contaminació de plàstics a la Mediterrània prové d’activitats terrestres. Lluny de ser un tema purament marí, es basa en els nostres insostenibles patrons de producció i consum, que van des del mal disseny del producte i els hàbits de consum, fins a pràctiques inadecuades de gestió de residus en totes les etapes terrestres i marítimes, fins a abocaments inadequats.

Les mesures finalistes, com ara les neteja de les escombraries marines, no són una solució al problema: evitar que el Mediterrani es converteixi en una "sopa de plàstics", hem d'adoptar un enfocament integrat i integral que se centri principalment en la prevenció en origen en comptes de la cura del dany. Necessitem un canvi sistèmic al llarg de tota la cadena de valor dels plàstics, i ho necessitem ara.

Diverses entitats ens hem unit per crear l'Aliança Residu Zero Mediterrani des d'on treballar plegades en l'impuls de mesures i necessitats per aconseguir una Mediterrània Lliure de Plàstics. D'aquesta manera unim esforços i alineem les nostres campanyes per:

  • Defensar la reducció de la producció i el consum de plàstics, i especialment de productes de plàstic d'un sol ús;
  • Promoure les millors pràctiques d’economia verda i circular per a la indústria i fer que els productors responguin pel cicle de vida dels seus productes (inclosos els sistemes de responsabilitat del productor ampliats, com ara sistemes de dipòsit per envasos de begudes o xarxes de pesca);
  • Demanar una aplicació més eficaç de les normes vigents i millors polítiques per eliminar productes problemàtics, promoure l’ecodisseny i l'eficiència dels recursos i millorar la gestió de residus;
  • Potenciar els grups d'interès per assumir accions individuals i / o col·lectives contra els residus plàstics;
  • Sensibilitzar i promoure el comportament responsable;
  • Promoure iniciatives científiques participatives i ciutadanes per millorar el coneixement sobre fonts, quantitats, vies, distribució i tendències de la contaminació de plàstics;
  • Proporcionar una perspectiva regional als debats globals sobre l'abordatge de la contaminació de plàstic cap a oceans i mars;
  • Fomentar la col·laboració amb organitzacions globals, regionals i subregionals, per abordar els aspectes transfronterers de les escombraries marines i millorar l'eficàcia de les iniciatives multilaterals destinades a prevenir, reduir i gestionar el fenomen.

Esperem treballar de forma constructiva amb governs, institucions de la UE, organitzacions internacionals, actors no governamentals i altres socis socioeconòmics i xarxes per assegurar la protecció que el nostre mar mereix.

Llista de signants:


Archipelagos Institute of Marine Conservation (Greece)
Amigos de la Tierra (Spain)
Center for International Environmental Law (CIEL)
Ecological Recycling Society (Greece)
Friends of the Earth Cyprus
Greenpeace
IndyAct (Lebanon)
Legambiente (Italy)
MEDITERRANEAN SOS Network (Greece)
MIO-ECSDE
Retorna (Spain)
Rezero - Waste Prevention Foundation (Spain)
Surfrider Foundation Europe
Surfrider Foundation Europe - Spain
Zelena akcija (Friends of the Earth Croatia)
ZERO (Portugal)
Zero Waste Europe
Zero Waste France
Zero Waste Italy
Zero Waste Montenegro
Zero Waste Tunisia
Zero Zbel (Morocco)