Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

S'haurien de tenir en compte tant els enfocaments voluntaris com els obligatoris per tal de conèixer millor les prioritats, objectius i prioritats ambientals nacionals
i objectius.

Alguns exemples:

  • Sistema de dipòsit per a telèfons mòbils: es proposa complementar els actuals sistemes de RAP per a residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs) amb un dipòsit reemborsable aplicat als telèfons mòbils per proporcionar incentius per augmentar les taxes de recaptació d'un producte que conté una gran quantitat de materials escassos i estratègics.
  • Sistemes de dipòsit per tot tipus d'envasos: refrescos, alcohols, de neteja, 
  • Un nou sistema de Responsabilitat Ampliada del Productor per a catifes, que ajudaria a augmentar la baixa taxa de reciclatge (<3%) en aquest moment.
  • Un sistema de dipòsit per a gots de cafè per promoure l'ús de gots reutilitzables, que evitaran cada any més de 15 mil milions d'unitats de gots de cafè d’un sol ús que es desaprofiten a Europa.