S'haurien de tenir en compte tant els enfocaments voluntaris com els obligatoris per tal de conèixer millor les prioritats, objectius i prioritats ambientals nacionals
i objectius.

Alguns exemples:

  • Sistema de dipòsit per a telèfons mòbils: es proposa complementar els actuals sistemes de RAP per a residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs) amb un dipòsit reemborsable aplicat als telèfons mòbils per proporcionar incentius per augmentar les taxes de recaptació d'un producte que conté una gran quantitat de materials escassos i estratègics.
  • Sistemes de dipòsit per tot tipus d'envasos: refrescos, alcohols, de neteja, 
  • Un nou sistema de Responsabilitat Ampliada del Productor per a catifes, que ajudaria a augmentar la baixa taxa de reciclatge (<3%) en aquest moment.
  • Un sistema de dipòsit per a gots de cafè per promoure l'ús de gots reutilitzables, que evitaran cada any més de 15 mil milions d'unitats de gots de cafè d’un sol ús que es desaprofiten a Europa.