Per què ens costa arribar a una societat residu zero?

A nivell mundial s’estableix que la base per a un creixement econòmic i social sostenible passa per la protecció i la correcta gestió dels recursos naturals, és a dir, totes aquelles matèries primeres necessàries per a l’activitat humana així com els diferents medis naturals (aire, aigua, sòl).
La normativa europea estableix que hauria d’estar separat el creixement econòmic a la degradació del medi ambient.

Però això no passa; les lleis i les polítiques segueixen en un status quo com el de “com més rics som més residus produïm” i “La nostra societat consumeix i contamina cada dia més mentre que els recursos i la capacitat d’absorció dels residus del nostre planeta són limitats.

Com podem aconseguir canviar la tendència?

Implicant a tots els sectors (fabricants, distribuidors, comerciants, consumidors)

Reduint el consum de recursos i els seus impactes (sobretot en la fabricació i disseny)

Oferir una oferta lliure de residus innecessaris (en el cas del comerç)

Modificant els hàbits de consum per tal de reduir l’ús d’alguns recursos específics.