sddr balasDurant el mes de setembre, el primer ministre, Joseph Muscat, va marcar els primers 100 dies de les eleccions generals presentant una sèrie de plans per abordar alguns dels grans reptes de Malta en els propers mesos i anys.

Entre les 13 accions a desenvolupar en la seva nova legislatura, es va comprometre a introduir El Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn que aconsegueix la tornada dels envasos a la botiga per a la seva reutilització o reciclatge.

Afirmava que "L'única manera d'abordar aquest problema és recordar a la gent que el plàstic significa diners".

Notícia extreta de:
https://lovinmalta.com/news/news-politics/13-major-plans-prime-minister-unveiled-today