Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Els socis d’ECOWASTE4FOOD pretenem abordar el difícil problema del malbaratament d’aliments a les ciutats i regions de la UE, no només per aturar una situació inacceptable que provoca la pèrdua de fins al 30% (a la UE) de la producció agrícola que no es consumeix o que es consumeix d’una manera incorrecta pel que fa a la salut, sinó també per demostrar que la gestió del malbaratament d’aliments podria estar en l’origen de l’eficiència de recursos i una economia respectuosa vers el
medi ambient per als territoris.

El procés d’aprenentatge ECOWASTE4FOOD està previst per 2017-2018 amb 28 reunions dels comitès estratègics, 7 visites interregionals mútues i 4 tallers dels comitès estratègics. Durant aquests dos anys, els socis del projecte i els comitès estratègics exploraran les oportunitats que ofereixen les eco-innovacions en els
sectors següents:

  • limitació de la generació de residus en l’origen en la indústria del processament d’aliments (p. ex., estalvi de recursos primaris en la cadena del procés...);
  • concepció i disseny de productes (p. ex., un embalatge innovador...) que ajudin a reduir el malbaratament d’aliments pels usuaris finals;
  • ús de productes que actualment es consideren productes inutilitzables o inservibles; 
  • provisió de serveis (p. ex., aplicacions mòbils...) que poden ajudar a reduir el malbaratament d’aliments.