Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Les principals actuacions que es realitzaran en el marc del projecte són:

  • Suport a l’ambientalització dels comerços gironins associats

Aquesta actuació inclou un treball de diagnosi i detecció de necessitats dels comerços associats per tal de fer millores a curt termini en àmbits com: la gestió de l’energia, l’aigua, els residus, etc.) i també concretar actuacions conjuntes de millora en termes de sostenibilitat.

  • Creació de la “Xarxa de Comerç Verd de Girona”.

Una educadora ambiental de Rezero està visitant els comerços susceptibles de formar part de la Xarxa per identificar aquells que tenen una oferta comercial que facilita a la ciutadania consumir de forma responsable. També es crearà una guia de consum responsable per donar a conèixer els establiments de la Xarxa de Comerç Verd de la ciutat i un mapa digital on el ciutadà podrà consultar tots els establiments de la Xarxa.