cverd2Rezero, conjuntament amb Pimec Comerç Girona, desenvolupa un projecte a la ciutat de Girona amb l'objectiu de millorar la sostenibilitat de les activitats comercials i promoure el consum responsable entre la ciutadania.

Les principals actuacions que es realitzaran en el marc del projecte són:

  • Suport a l’ambientalització dels comerços gironins associats

Aquesta actuació inclou un treball de diagnosi i detecció de necessitats dels comerços associats per tal de fer millores a curt termini en àmbits com: la gestió de l’energia, l’aigua, els residus, etc.) i també concretar actuacions conjuntes de millora en termes de sostenibilitat.

  • Creació de la “Xarxa de Comerç Verd de Girona”.

Una educadora ambiental de Rezero està visitant els comerços susceptibles de formar part de la Xarxa per identificar aquells que tenen una oferta comercial que facilita a la ciutadania consumir de forma responsable. També es crearà una guia de consum responsable per donar a conèixer els establiments de la Xarxa de Comerç Verd de la ciutat i un mapa digital on el ciutadà podrà consultar tots els establiments de la Xarxa.