20171107 CRC17 restauracio reverse vending

El Congreso de Restauración Colectiva 2017 va comptar amb la participació de Rosa Garcia, directora de Rezero qui va parlar de 'Reverse vending com a tendència. Recollir, reduir, reutilitzar'.

El 7 de novembre a València, en el marc de la programació de 'València, Capital Mundial de l'Alimentació sostenible ', una iniciativa que parteix de la FAO, amb la finalitat de potenciar els objectius del Pacte de Milà a través de les ciutats, es va celebrar el CRC'17. Aquest Congrés és l'únic esdeveniment a nivell nacional que reuneix els professionals de la restauració social i col·lectiva, i que any rere any es va consolidant com a aparador tant de la problemàtica que afecta el sector i les seves possibles solucions, com dels avenços i tendències per seguir evolucionant.

Una de les últimes sessions del Congrés de Restauració Col·lectiva celebrat a València, es va dedicar a analitzar les tendències i nous conceptes del sector. Els restaurants d'empresa i els serveis en recintes esportius i grans esdeveniments són alguns dels segments que han patit un canvi més radical ... així mateix, la sostenibilitat és també tendència i el reverse vending és una cosa que han d'adoptar totes les empreses

"La nostra fundació impulsa accions i polítiques de prevenció de residus i consum responsable, treballant en xarxa amb tots els agents, perquè un dels nostres principis bàsics és la responsabilitat compartida". Després d'explicar els objectius de Rezero, les campanyes estratègiques, el concepte de 'residu recurs', la 'motxilla ecològica' i algunes problemàtiques vinculades a la restauració, Rosa García va passar a explicar el projecte de reverse vending impulsat per Rezero.

El sistema es fonamenta en la reducció, la reutilització i reparació, i la recuperació i reciclatge dels residus. "El projecte de reverse vending actua en la fase de recuperació, pel qual s'incentiva la devolució de determinats envasos a través d'un import (dipòsit) associat a l'envàs en el moment de la venda i que es recupera en retornar l'envàs buit o incentiu en màquines de venda automàtica. Aquest projecte afavoreix la prevenció de l'abandonament d'envasos (littering), facilita el reciclatge d'alta qualitat, i disminueix el consum de matèries, recursos naturals i energia".

Aquí teniu la presentació que vam fer: http://www.restauracioncolectiva.com/ana1/CRC17_ponencias/5_Tendencias/CRC17_Rosa_Garcia.pdf