Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

L’economia lineal actual

En el marc del fòrum econòmic mundial de Davos s’ha presentat l’informe Circularity Gap Report (https://www.circularity-gap.world/) elaborat per la plataforma d’empreses i institucions Circle Economy (https://www.circle-economy.com/).

L’informe assenyala que de les 92.800 milions de tones de recursos naturals explotats el 2015 (equivalent a 34,4 kg de matèria prima per persona i dia, exceptuant l’aigua) tan sols 8.400 milions de tones van ser reciclades, és a dir, tan sols un 9,1% de tots els recursos.

El mateix estudi indica que l’extracció de recursos s’ha multiplicat per dotze entre 1900 i 2015 i podria duplicar-se de nou al 2050. Es calcula també a l’estudi que una economia completament circular disminuiria la pressió sobre els recursos naturals en un 28%. Queda palès que l’actual model d’economia està molt i molt lluny de ser circular.

El mateix informe conclou que aconseguir una economia circular passa per «unir a una comunitat global darrera d’un programa d’acció, compromesos i capacitats tant col·lectivament com individual».


Això és justament, el que s’aconsegueix amb l’adopció i desenvolupament del Residu zero.

 

La quotidianitat dels residus ens permet incidir


granelEl model lineal econòmic de l’usar i llençar que continua malbaratant recursos naturals i creant residus i desigualtats socials és insostenible.

Sovint ens podem sentir desarmats davant els problemes del canvi climàtic, els conflictes bèl·lics vinculats al control dels recursos i els lobbies i estratègies econòmiques que dirigeixen les polítiques globals.

En canvi, cada dia generem i convivim amb els nostres residus. Els toquem i veiem cada dia, sabem què són i quins canvis estan a les nostres mans. Els residus ens donen capacitat d’incidència més enllà de les nostres llars, ens permeten incidir sobre el propi sistema.

Un exemple clar és el que ens dóna en Joan Marc Simon al seu llibre Residu Zero. Com reactivar l’economia sense carregar-se el planeta:

«Si decidim eliminar els envasos d’aigua d’un sol ús de la nostra dieta:

- En un any haurem reduït una gran quantitat de residus,

- A més, això estalvia diners al meu municipi perquè ja no ha de recollir ni tractar aquests residus,

- Estalvio emissions de l’extracció del petroli, processament i transport de les ampolles i

- Li estic dient a les empreses productora i/o envasadora que no dono suport a aquest ús de recursos limitats»

 

Com ha de ser la transició cap al Residu zero?

El Residu zero va més enllà de reduir l’impacte dels residus, és un missatge i una estratègia de futur perquè planteja un model que ens permet mantenir el nivell de vida, amb més benestar però menys impacte. Les tres fases per assolir el Residu zero són:

1) Assegurar-nos que tots els productes que entrin al mercat puguin ser reparables, reutilitzables, compostables o reciclables.

2) Organitzar sistemes de recollida eficients, on el 100% dels residus puguin absorbits pel sistema (actualment el 60% dels residus generats queden fora)

3) Reduir el consum de recursos naturals i les emissions per sota de la biocapacitat perquè encara que tot el que es generés fos compostable, reparable i reciclable els sistema continuaria sent insostenible.

El residu zero permet construir un sistema de gestió de recursos circular, sense tòxics, que acabi amb la nostra dependència de matèries primeres importades, sovint associades a zones de conflicte i que sigui capaç de generar ocupació local i de qualitat.

Del que es tracta és que els ciutadans, empreses i administracions afavorim noves formes de produir i consumir, d’aprofitar els residus com a recursos amb noves formes d’organització, amb noves tecnologies que permetin anar cap a una societat realment sostenibilista. Aquestes fites unifiquen l’eficiència ecològica amb l’econòmica, permetent l’estalvi tant de recursos privats com públics.

 

Lectura recomanada:

residuzero