Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Aquesta setmana està prevista l'aprovació definitiva del Paquet d'Economia Circular de la Unió Europea que es basa en la reforma de quatre directives:

 1. Directiva marc sobre residus (que es considera el centre del paquet).
 2. Directiva sobre envasos.
 3. Directiva sobre abocadors.
 4. Directiva sobre piles i bateries.

A més a més, s'està treballant en altres informes vinculants a l'Estratègia d'Economia Circular:

 • L'Estratègia dels plàstics (aprovada ara al 2018)
 • La lluita contra l'obsolescència programada
 • La revisió de la Directiva d’ús de productes fertilitzants en l’agricultura,
 • La directiva d’eficiència energètica en edificis
 • La revisió de la directiva d’ecodisseny
 • La revisió de la directiva d’aigua de boca, i
 • La directiva de recuperació d’aigües

Els principals objectius establerts al paquet d'economia circular:

 1. Objectiu de reciclatge del 65% pels residus municipals pel 2030
 2. Objectiu de reciclatge del 75% dels envasos pel 2030
 3. Reducció de l'abocament fins a un màxim del 10% pels residus municipals pel 2030
 4. Prohibició d'abocament dels residus recollits separadament
 5. Harmonització de la metodologia pel càlcul de les taxes de reciclatge
 6. Mesures de promoció de la reutilització i estimulació de la simbiosi industrial (Objectiu del 5% de preparació per a la reutilització)
 7. Obligatorietat de la recollida separada de la orgànica pel 2023
 8. Obligatorietat de la recollida separada de tèxtils i perillosos pel 2025
 9. Requisits mínims aplicables als règims de responsabilitat del productor, el qual quan estigui sota aquests règims serà responsable de la recollida, classificació i tractament dels productes utilitzats per al seu reciclat

Aspectes destacables de l'Estratègia dels Plàstics:

 • Treballa per desenvolupar normes armonitzades sobre definició i etiquetatge de plàstics compostables i biodegradables: dur a terme una avaluació del cicle de vida per identificar les condicions i els criteris en què el seu ús és beneficiós.
 • Inicia el procés per restringir l'ús d'oxo-plàstics a través de la normativa REACH -Registre (R), Avaluació (E), Autorització (A), de substàncies Químiques (CH).
 • Inicia el procés per restringir l'addició intencionada de microplàstics als productes mitjançant la normativa REACH.
 • Examen d'opcions polítiques per reduir l'alliberament involuntari de microplàstics de pneumàtics, tèxtils i pintures.
 • Examen d'opcions per a accions específiques per reduir la contaminació plàstica a la Mediterrània, en suport de la implementació de la Convenció de Barcelona.
 • Cooperació sobre prevenció de residus plàstics a les principals conques del món.
 • Introdueix esquemes Responsabilitat Ampliada del Productor ben dissenyats i / o sistemes de dipòsit, en consulta amb els sectors pertinents
 • Llança una consulta pública, per determinar l'abast d'una iniciativa legislativa sobre plàstics d'un sol ús.
 • Cartografia avançades de les escombraries marines, inclosos els microplàstics, sobre la base dels mètodes harmonitzats de la UE

 

Propostes de Rezero

 1. Desenvolupar una visió global sobre el paper dels envasos en el sistema alimentari: Necessitem anàlisis complets (ACVS) i integrar amb transparència el coneixement sobre el littering i l'impacte sobre la salut de les migracions químiques del plàstic.
 2. Revisar la legislación:
 • Definició clara de què es sobreenvasat i legislar en conseqüència.
 • Establir objectius de reduccció del sobreenvasat i l'envas d'un sol ús
 • Objectius d'increment dels envasos reuilitzables
 • Criteris d'ecodisseny i etiquetatge
 • Gravamen sobre els materials en funció del seu impacte ambiental: establiment d'una taxa sobre els materials d'envasat que incorporés altres aspectes com la petjada de carboni, la susceptibilitat a ser abandonats, l'envàs superflu..., més enllà del cost de gestió a través dels SIG.

 

Vegeu les iniciatives espanyoles de reducció de envasos i plastics (enllaç en construcció).