Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

"És important aclarir conceptes sobre els elements d'un sol ús plàstics, sense excepcions (plàstics biodegradables, reciclables, oxodegradables, etc.). Així i tot, trobem a faltar mesures de fiscalitat que penalitzin la producció i el consum d'elements plàstics d'un sol ús. A més, s'hauria d'incorporar el compliment de la Responsabilitat ampliada del productor a les empreses productores de compreses, tampons ni bolquers (tan infantils com per a adults)".

I acaba: "Hem aconseguit que els elements plàstics d'un sol ús estigui a l'agenda política i pública. Creiem que és una oportunitat que hem d'aprofitar també a Catalunya amb la propera llei de residus. Catalunya sempre ha estat pionera en l'àmbit dels residus. Ara és el moment de continuar-ho sent amb limitacions clares, fiscalitat i portant a terme mesures de reducció i reutilització a tot el país".

El Parlament Europeu complet votarà al setembre sobre la resposta de la comissió de medi ambient a la proposta de la Comissió.

***

NOTES:

[1] Els plàstics Oxo-degradables suposadament són plàstics biodegradables, que en realitat es descomponen en petits fragments i contribueixen a la contaminació microplàstica nociva en els oceans i altres ecosistemes.

[2] La Comissió de Medi Ambient també va recordar a la Comissió el compromís de la UE establert en el setè Programa d'Acció Ambiental (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386) per al desenvolupament de cicles materials no tòxics. Això és fonamental per garantir que l'economia circular sigui un èxit per al medi ambient.

[3] Els incentius econòmics efectius inclourien tarifes de Responsabilitat de Productor Extès per a tots els articles que contenen plàstic i plàstic, no només per a envasos com en la legislació vigent.