"És important aclarir conceptes sobre els elements d'un sol ús plàstics, sense excepcions (plàstics biodegradables, reciclables, oxodegradables, etc.). Així i tot, trobem a faltar mesures de fiscalitat que penalitzin la producció i el consum d'elements plàstics d'un sol ús. A més, s'hauria d'incorporar el compliment de la Responsabilitat ampliada del productor a les empreses productores de compreses, tampons ni bolquers (tan infantils com per a adults)".

I acaba: "Hem aconseguit que els elements plàstics d'un sol ús estigui a l'agenda política i pública. Creiem que és una oportunitat que hem d'aprofitar també a Catalunya amb la propera llei de residus. Catalunya sempre ha estat pionera en l'àmbit dels residus. Ara és el moment de continuar-ho sent amb limitacions clares, fiscalitat i portant a terme mesures de reducció i reutilització a tot el país".

El Parlament Europeu complet votarà al setembre sobre la resposta de la comissió de medi ambient a la proposta de la Comissió.

***

NOTES:

[1] Els plàstics Oxo-degradables suposadament són plàstics biodegradables, que en realitat es descomponen en petits fragments i contribueixen a la contaminació microplàstica nociva en els oceans i altres ecosistemes.

[2] La Comissió de Medi Ambient també va recordar a la Comissió el compromís de la UE establert en el setè Programa d'Acció Ambiental (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386) per al desenvolupament de cicles materials no tòxics. Això és fonamental per garantir que l'economia circular sigui un èxit per al medi ambient.

[3] Els incentius econòmics efectius inclourien tarifes de Responsabilitat de Productor Extès per a tots els articles que contenen plàstic i plàstic, no només per a envasos com en la legislació vigent.