Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

La identificació del Comerç Verd a Sarrià va començar l'any 2014 i es va revisant periòdicament. Aquest any 2018 s'ha fet una nova actualització amb la incorporació de nous establiments i la revisió del compromís dels que ja s'havien detectat.

Aquests comerços es fan visibles al públic a través d'un segell de qualitat que poden exposar a la botiga.

El valor que aporten aquests comerços és el de ser botigues de barri amb oferta de productes que segueixen un o més dels següents criteris:

  • venda de productes de proximitat,
  • venda a granel,
  • productes amb certificació ecològica, de comerç just o
  • foment de l'ús d'envasos reutilitzables,
  • oferir alternatives a l'ús de les bosses de plàstic

Alguns d'aquests comerços estan inclosos a l’itinerari de Comerços Verds de Sarrià dins el Mapa Barcelona + Sostenible. Aquest mapa és una eina que permet als veïns i veïnes de la ciutat i als seus visitants trobar en un clic l'oferta de comerços que ofereixen productes respectuosos amb el medi, i proporciona als comerciants un espai on donar-se a conèixer. El Mapa es pot consultar a la pàgina web bcnsostenible.cat o des de l’app per a mòbils.

Podeu consultar els establiments del Comerç Verd de Sarrià aquí. Visiteu-los i fem entre tots un consum més responsable.