Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

 Creiem important la participació de tots els actors implicats en el sistema alimentari i el treball en xarxa:

  • És molt greu que un terç dels aliments que es produeixen al món per a consum humà acabin a les escombraries i volem aportar-hi solucions.
  • Es perd menjar al llarg de tot el cicle alimentari, per tant cal reduir el malbaratament d’aliments des dels diferents sectors implicats i, tal com estableix la normativa europea, és prioritari aplicar mesures de prevenció, així com d’aprofitament alimentari.
  • En aquest sentit, el Paquet d'Economia Circular aprovat pel Parlament Europeu obliga els estats membres a aplicar mesures per reduir les pèrdues alimentàries al llarg de la cadena de distribució. I recomana reduir-les el 30% pel 2025 i 50% pel 2050 en comparació amb les dades de 2014.

També a Catalunya hi ha una Proposició de llei de reducció del malbaratament alimentari actualment encallada.

  • Per això és clau el paper dels productors, la indústria alimentària, la distribució, el sector de la restauració, els consumidors, les administracions públiques i els legisladors per construir una societat de malbaratament zero, que alhora fomenti l'economia social i circular, i generi noves oportunitats per a tots.
  • Evitar el malbaratament d'aliments mitiga el canvi climàtic, promou el consum conscient i transformador, estalvia costos derivats de les pèrdues alimentàries, posa en valor l'esforç humà i de recursos que hi ha darrere de cada aliment produït (des del camp fins a la botiga) i respon a una demanda creixent entre la ciutadania que cada cop està més sensibilitzada amb el medi ambient i la societat.

 

Des de Rezero incidim en l'àmbit del malbaratament alimentari per avançar cap a una societat amb malbaratament zero amb:

El projecte inclou la diagnosi dels aliments que es llencen en el sector de la distribució d’aliments al detall, el càtering i la restauració, la seva sensibilització quant a la reducció del malbaratament alimentari i les propostes de millora i la creació d’una xarxa d’interacció (Pont) entre aquestes empreses donants i entitats receptores de suport a col·lectius vulnerables de Barcelona. De forma paral·lela, es desenvolupen accions de sensibilització dirigides tant als clients i personal de les empreses com a la població general amb l’objectiu de fomentar un canvi de comportament i actitud envers el malbaratament. Resultats 2017

La present campanya té per objectiu sensibilitzar, tant els consumidors com la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint propostes i accions alternatives per a la seva reducció. La campanya se centra a oferir una solució pràctica (un envàs especialment dissenyat i atractiu) per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a les taules dels restaurants.

  • Nevera Solidària. A Barcelona l'any 2016 vam inaugurar la primera nevera solidària de Catalunya, ubicada a l'Ateneu l'Harmonia al barri de Sant Andreu del Palomar.

Es tracta d’una iniciativa per combatre el malbaratament alimentari impulsada per la Fundació Banc de Recursos, Rezero i Nutrició Sense Fronteres, que compta amb l’assessorament de tècnics de l’Agència de Salut Pública.

Serà una botiga on es vendran aliments aptes pel consum humà però que s'haurien malbaratat (com fruita i verdura que el mercat descarta per no complir amb uns criteris estètics, etc.)

Identifiquem comerços que tenen una oferta de productes sostenibles, per exemple vendre productes a granel, de proximitat, ecològics, reutilitzables... Comprar aliments a granel i de km0 contribueix a evitar que es llenci menjar. A la ciutat de Barcelona el projecte Comerç Verd compta amb més de 1.000 establiments, bàsicament petit comerç.

  • Ens ho mengem tot

Ens ho mengem tot és una proposta educativa per treballar amb l'alumnat i les persones educadores del menjador –i l'equip de mestres o professorat, si es vol– aspectes tan importants com el malbaratament alimentari, l'origen dels aliments, la producció de proximitat, el consum conscient, la petjada ecològica i el cost ambiental d'allò que es serveix en el menjador escolar.

Aquest curs escolar Rezero realitza les actuacions de suport del programa Ens ho mengem tot d'Escoles + Sostenibles.

El programa té per objectiu:

Sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari als menjadors escolars de la ciutat

Conèixer la petjada ecològica de determinats aliments d'ús quotidià en els àpats escolars

Oferir un marc contextual per treballar la responsabilitat, el pensament crític, l'apoderament i la participació de l'alumnat

Afavorir la inclusió del personal no docent del centre en els projectes sobre sostenibilitat del centre