Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

👉 Estem posant al mercat productes sense haver pensat abans quins han de ser els canals de recuperació i reciclatge.

👉 Fa relativament poc Nespresso està recollint les càpsules però no existeixen dades. H ha poca transparència sobre quantes càpsules s'arriben a reciclar respecte les milions que es consumeixen. No sabem quantes es recuperen ni quin és el reciclatge efectiu que se'n fa. No s'hauria de posar al mercat un producte sense assegurar aquests canals d'inormació i reciclatge efectiu.

👉 Actualment aquests fets estan ocasionant impactes econòmics i ambientals que no estan assumint els fabricants.