Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

On the basis of this decree, it will not be possible to use bottled water (in any type of single-use container, even glass) at events and municipal dependencies and the use of tap water will be encouraged, replacing the existing water dispensers. In return, the consistory will distribute a glass jar to all municipal workers.

Link about it: https://www.ccma.cat/324/lajuntament-de-barcelona-suprimeix-els-gots-de-plastic-i-laigua-envasada/noticia/2908052/?fbclid=IwAR3cePuesTH21nM-Q_wuQTkEfdomdVVWJbv1HBCddsykdl4MsFvuoT7drJI