Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

[1]
En l'Interactiu Objectiu #Rezero www.objectiurezero.cat
Allà es descobreixen alguns passos vers un estil de vida Residu Zero. Es tracta de demostrar a la població que, de forma fàcil i molt satisfactòria, pot canviar alguns dels seus hàbits de consum per reduir els residus associats al seu dia a dia.

[2]
A xarxes socials, @rezerocat compartirà 30 microdecisions, durant 30 dies de juliol. 30 reptes, 30 dies!

[3]
Les persones participaran mitjançant foto o vídeo les microdecisions de l'Objectiu #Rezero, que ja fa o ha incorporat, etiquetant les seves amistats i a @rezerocat

[4]
A Rezero buscarem la persona Residu Zero més original!