Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Divendres 26 de juliol va finalitzar a Castelldefels la fase d'implementació de les proves pilot del projecte Zero Beach. Durant 3 setmanes s'han dut a terme mesures per prevenir de residus les platges de 3 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com són El Prat de Llobregat, Gavà i Castelldefels.

Una de les mesures ha consistit en la limitació de l'espai per fumar a les platges, on s'ha delimitat una zona concreta i s'ha informat les persones usuàries de la problemàtica generada entorn les puntes de cigarreta quan esdevenen residus a les platges. Una mesura que les persones han rebut molt positivament.

De fet, trobem exemples en aquesta línia: per exemple, a Galícia trobem el programa Praias Sen Fume on participen 141 platges i 64 ajuntaments on no es pot fumar.

També s'ha establert un punt informatiu on s'ha realitzat la campanya de sensibilització, amb una sèrie de materials i cartelleria dissenyada específicament pel projecte. En la mateixa estructura s'ha dut a terme el sistema de retorn d'envasos on les persones usuàries adquirien 5 cèntims per envàs retornat. Amb aquesta iniciativa s'han recuperat uns 1.000 envasos que podrien haver estat abandonats a les platges

Davant de la problemàtica creixent de l'augment i acumulació de residus marins en els ecosistemes costaners del litoral de Catalunya i atenent a la bona acollida de les proves pilot per part de la ciutadania i a la participació i l'interès suscitats per aplicar mesures que ajudin a recuperar els entorns naturals com són les platges, des de l'organització del projecte Zero Beach demanem als governs de la Generalitat, municipals i als ens supramunicipals la creació i enfortiment de regulacions que limitin i/o prohibeixin els residus com els plàstics d'un sol ús o fumar a les platges.

Baixar-se el vídeo aquí: https://drive.google.com/file/d/1mfcF2hRlIXoC_gyo9WyAwdx9iFr3Xm2L/view?usp=sharing 

 

espai sense fum copia

retorn envasos copia