En el darrer any, tant la superfície com el número d'empreses del sector han augmentat gairebé un 14%.

Agricultura ecològica 2009 - Informe

Enllaç relacionat SOSTENIBLE-Notícies.