El concepte "Residu Zero" sintetitza una pràctica internacional que es manifesta de diferents maneres:

Planteja un objectiu i una direcció; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou. Però a més és el nom d'una xarxa d'institucions, organitzacions ciutadanes i empreses, unides per la voluntat d'avançar, a partir d'evitar la generació de residus i evitar el rebuig amb destinació a tractaments finalistes, cap a una gestió de materials i una producció i consum sostenibles.

Residu Zero no vol dir necessàriament que no hi hagi cap residu. Del que es tracta és d'evitar del tot:

  • els residus innecessaris i el sobreempaquetatge,
  • els residus que no puguin ser assimilats pel medi sense perjudicis ambientals i a la salut,
  • els residus pels que no hi hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte,
  • els residus que perjudiquin la nostra salut i la dels ecosistemes.

A Residu Zero hi va associat també l'objectiu de Emissió Zero referit a pal·liar l'excés de gasos amb efecte d'hivernacle que provoquen l'escalfament global. Reduir els residus comporta també evitar les emissions equivalents de CO2 en un procés de "descarbonització" de l'economia.

L'Estratègia Residu Zero té un abast internacional. A ella ja s'hi han adherit força administracions locals i regionals i tot d'organitzacions socials de diferents països . Algunes empreses d'arreu que busquen l'eficiència en la gestió econòmica dels materials i la reducció de les seves emissions, també han recollit aquest concepte. Fruit del treball de totes elles es van fent realitat noves pràctiques en processos de producció i distribució, nous productes i noves línies d'investigació i d'innovació, que cerquen reduir els residus fins al límit del que és possible.