Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

 

La Xarxa Catalana Retorna1 lamenta que el Govern espanyol hagi desaprofitat l'oportunitat d'apostar per la prevenció de residus en la nova Llei de Residus i Sòls Contaminats, aprovada el divendres 4 de març al Consejo de Ministros i enviada al Parlamento. Aquesta llei és la transposició de la Directiva Marc de Residus europea, la qual estableix la prevenció com a opció prioritària de la jerarquia de gestió dels residus.

El text aprovat és poc ambiciós respecte aspectes imprescindibles com la prevenció i reducció de residus, la reutilització, l'obligació de la separació dels residus orgànics amb objectius específics i que no concreti mesures com l'obligació d'aplicar la fiscalitat ambiental a les bosses de plàstic i altres envasos d'un sol ús, el cànon de residus a l'abocador i a la incineració. El desplegament d'aquests instruments el deixa a l'arbitri de les Comunitats autònomes (CCAA) malgrat que són instruments eficaços que contempla la normativa comunitària de "responsabilitat ampliada del productor".

La proposta de llei no desenvolupa suficientment la prevenció dels residus, l'augment del reciclatge ni reduir els residus que van a tractament de final de canonada, objectiu per aconseguir una gestió que redueixi la quantitat i toxicitat dels residus, els impactes ambientals, el canvi climàtic i el consum de recursos naturals finits associats.

En definitiva no posa límits suficients a invertir les tendències de creixement dels residus ni de limitació dels tractaments finalistes, especialment a la incineració, la qual cosa no facilita anar obrint el camí cap al Residu Zero.

La Llei contempla que les administracions competents (CCAA) podran adoptar mesures destinades a establir Sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR), però deixa en mans de les CCAA la decisió d'implementar-los a la voluntat política i arbitri de cada CCAA, quan s'ha demostrat a tots els països on s'aplica aquest sistema que la responsabilitat de la gestió i el cost del sistema recau sobre els productors i distribuïdors en lloc dels ens locals i la ciutadania, i a més assoleix uns resultats de recollida i recuperació de fins a un 98'5% com a Alemanya l'any 2010. Resultats molt elevats comparats amb el màxim de 30% de reciclatge d'envasos lleugers a Catalunya; la resta van a parar a abocadors i incineradores.

El Govern espanyol, en aquest Consell de Ministres, ha aprovat 25 mesures d'estalvi energètic, i s'ha desaprofitat l'opció d'estalvi que suposa el SDDR no només en l'estalvi d'energia, sinó també en matèries primeres, transport, neteja i emissions de gasos que afecten el canvi climàtic, a més de la creació de milers de llocs de treball. La implantació d'un SDDR per a envasos no reutilitzables permetria reduir a la meitat els impactes ambientals en comparació amb el contenidor groc, per cada tonelada de material gestionat.

Retorna anima els Parlamentaris catalans al Congrés de Madrid a adoptar i defensar la proposta de la Xarxa Retorna per a incidir realment en un canvi de model de gestió dels recursos i residus més sostenible.

1) La Xarxa Catalana Retorna està integrada per més de 70 ens locals, 5 universitats, desenes d'entitats, el Gremi de Recuperació de Catalunya, etc.

A nivell estatal Retorna està formada per organitzacions ecologistes -Amigos de la Tierra, Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), Ecologistas en Acción, Ecologistes de Catalunya, Forest Stewardship Council (FSC España), Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (FPRC), Fundación Global Nature, Greenpeace, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (RAES) i l'entitat ecologista alemana Deutsche Umwelthilfe E.v.-, així com també agents socials, com el sindicat Comisiones Obreras- ISTAS (CCOO), i la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), i les 350 empreses del Gremi de Recuperació de Catalunya i Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERES),.