Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

logo Obra Social Caja Madrid

Rezero i l'Obra Social Caja Madrid signen un conveni de col·laboració pel desenvolupament d'una campanya de voluntariat ambiental que té per objectiu l'elaboració i difusió d'un mapa on line de punts calents d'abandonament i acumulació de residus al nostre país. A través d'aquest inventari es vol elaborar un primer informe sobre l'impacte de l'efecte "littering" (abandonament de residus a l'entorn -urbà, rural i marí-) sobre els espais naturals i les àrees urbanes a nivell ambiental, econòmic, social i sobre el turisme.

La campanya que es donarà a conèixer públicament el proper mes de maig , vol sensibilitzar a la població local i la societat en general sobre la prevenció, reutilizació i el reciclatge com a mesures prioritàries per avançar cap a una societat realment sostenible. Totes aquelles persones, entitats i institucions que hi estiguin interessades a col·laborar ho podran fer mitjançant l'enviament de fotografies dels punts d'abandonament de residus detectats al seu territori, la participació en xerrades sobre residus i prevenció i mitjançant l'organització d'accions comunes de neteja durant els mesos de juny a setembre.

Juntament amb l' informe s'elaborarà una proposta d'actuacions dirigides a tots els agents implicats en la generacio de residus (productors, consumidors i adminstracions) i una exposició itinerant disponible per totes aquelles entitats i institucions que hi estiguin interessades.

L'associació Retorna integrada per agents socials, empreses, ONG ambientals i institucions col·labora també en aquest projecte compartint l'objectiu comú de promoure un model sostenible de producció i consum, impulsant la recuperació i el màxim reciclatge de residus.