incineradora_50r
«Com a ciutadans europeus, demanem a la Comissió Europea que limiti la construcció de noves incineradores. La incineració competeix amb el reciclatge, i les evidències demostren que molts països de la UE tenen, a hores d'ara, més capacitat d'incinerar que residus reals per cremar. Com a alternativa, demanem a la Comissió que prengui mesures i posi en marxa incentius per reduir, redissenyar, reutilitzar i reciclar els residus tan a prop com sigui possible del lloc on s'han generat. Si Europa ha d'assolir els objectius de l'Estratègia 2020 per a una Europa Eficient en l'Ús dels Recursos, no s'haurien de construir més incineradores

Per favor, demana al Comissari Europeu de Medi Ambient que canviï els incentius legals i econòmics necessaris per redireccionar els fons que ara es destinen a la incineració.

SIGNA aquesta petició a través d'AVAAZ.org

Per què és important?

 

El reciclatge està en perill a Europa. L'excessiva capacitat d'incineració en alguns països provoca que residus que podrien ser reciclats s'acabin cremant i que altres països incrementin l'exportació de residus, amb la qual cosa es perden incentius al reciclatge.


Actualment els residus anglesos s'exporten als Països Baixos, els residus italians a Alemanya, els residus noruecs a Suècia... Ningú no sap exactament quina quantitat de residus es transporten entre les fronteres europees per ser incinerats. Allò que sí sabem és que el reciclatge es podria millorar radicalment i que els ciutadans estem pagant quantitats enormes de diners per construir i fer operatives plantes que cremen recursos, uns recursos que hauríem de compartir amb les futures generacions.


La Unió Europea es contradiu. Els europeus cremen cada any més i més residus (69,5 milions de tones entre 2007 i 2010), tot i que la UE es va comprometre a eliminar gradualment la incineració de residus reciclables al 2020 (Full de ruta de l'Estratègia 2020 per a una Europa Eficient en l'Ús dels Recursos). No obstant això, en aquests moments es planifiquen o es construeixen noves plantes incineradores. No té cap sentit construir noves incineradores quan països com Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit, Holanda o Suècia tenen més capacitat d'incinerar que residus per cremar.


El nostre estil de vida basat en el famós «usar i llençar» compromet el nostre futur, i les incineradores són un bon exemple d'insostenibilitat. Les inversions han d'anar cap al redisseny, la reducció, la reutilització i el reciclatge, no cap a plantes que malgasten recursos aprofitables.

Per favor, demana al Comissari Europeu de Medi Ambient que canviï els incentius legals i econòmics necessaris per redireccionar els fons que ara es destinen a la incineració.

Signa aquesta petició a través d'AVAAZ.org

 

Per a més informació, llegeix l'estudi:

Sobrecapacitat d'incineració i trasllat de residus a Europa: la fi del principi de proximitat?