Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

campanya_municipis_conveni_sigEls envasadors, a través dels sistemes integrats de gestió (SIG), haurien d'estar pagant el total dels costos de la gestió dels residus dels seus envasos. No obstant això, els ajuntaments assumeixen actualment aproximadament un 70% d'aquests costos, ja que només es recull selectivament el 21% dels envasos lleugers.

El sistema és intencionadament ineficaç i insostenible i fa que recaigui en les arques públiques un cost que per normativa segons el principi comunitari de Responsabilitat Ampliada del Productor l'han d'assumir els envasadors i distribuïdors. A més, no es compleix amb els objectius europeus de reciclatge i la gran majoria de residus van a parar a abocadors o es cremen en incineradores, malbaratant així els recursos finits i posant en risc el medi ambient i la salut de les persones. Cada cop és més evident que cal canviar aquest model!

En el marc de l'Estratègia Catalana Residu Zero - adhereix-te aquí - amb el suport dels ens locals i associciacions municipalistes podem canviar els termes de la negociació dels nous convenis. Us demanem que doneu suport a les propostes en la direcció de facilitar la negociació entre l'ARC i els SIG per tal que empari millor els interessos públics.

Veure més informació