llocs de treball derivats de la revisió ambiciosa de la política europea de residusLes ONG demanen a la UE d'emprar instruments jurídics i econòmics com a part d'un paquet ambiciós quan es proposa la revisió de la política de residus el proper mes. En un comunicat conjunt destaquen deu passos que la UE hauria de prendre per fer la seva política de residus més eficient en l'ús dels recursos, que inclouen augmentar els objectius de reciclatge a almenys el 70% dels residus municipals, la introducció d'objectius vinculants de prevenció de residus incloent un d'específic per a la prevenció de residus d'aliments, la prohibició d'abocar i incinerar l'any 2020 per a tots els residus reciclables i compostables, i la promoció de la responsabilitat ampliada del productor i de sistemes fiscals sobre els recursos.

La Comissió Europea aviat revisarà un seguit de directives que ajudaran els països de la UE a millorar la gestió de residus: la Directiva d'Abocadors, la Directiva d'Envasos i Residus d'Envasos i la Directiva Marc de Residus. Un estudi recent del Bureau Ambiental Europeu (EEB) mostra que, si en aquesta revisió s'adoptés un escenari ambiciós, podria donar lloc a beneficis econòmics i ambientals, incloent la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en més de 415 milions de tones i generant 860.000 llocs de treball, o un de cada sis joves europeus que es troben actualment a l'atur.

Piotr Barczak, Coordinador de Polítiques de Residus de l'EEB, declara: "La revisió de la política de residus és una oportunitat per situar a Europa en el camí cap a l'eficiència dels recursos. La UE depèn de les importacions per a la majoria dels seus valuosos materials, però molts d'ells acaben en els abocadors i les incineradores. Això no és només una oportunitat perduda, és una bogeria".

A les portes del 10 de maig, Clean Up Day Europeu, quan ciutadans de tot el continent participaran en accions per netejar de residus el seu entorn (com en la campanya Desembruta), Piotr Barczak afegeix: "Aquestes iniciatives ens mostren la magnitud del problema que estem enfrontant. Però la veritable manera de combatre l'abandonament de residus a l'entorn és no generar-los. I per això cal que la UE sigui prou ambiciosa en la seva revisió de la política de residus i inclogui objectius estrictes de prevenció, reutilització i reciclatge".A les portes del 10 de maig, Clean Up Day Europeu, quan ciutadans de tot el continent participaran en accions per netejar de residus el seu entorn (com en la campanya Desembruta), Piotr Barczak afegeix: "Aquestes iniciatives ens mostren la magnitud del problema que estem enfrontant. Però la veritable manera de combatre l'abandonament de residus a l'entorn és no generar-los. I per això cal que la UE sigui prou ambiciosa en la seva revisió de la política de residus i inclogui objectius estrictes de prevenció, reutilització i reciclatge".


10 passos per aplicar l'economia circular

1. Establir un objectiu europeu vinculant de reducció material basat en l'indicador de Consum Total de Materials.

2. Establir un objectiu de zero rebuig (els residus que no poden ser reutilitzats ni reciclats) per l'any 2025.

3. Introduir objectius vinculants de prevenció per als residus municipals, comercials i industrials a nivell europeu i estatal.

4. Definir objectius de preparació per a la reutilització de residus municipals i d'envasos, amb objectius per a - com a mínim - tèxtils i mobles, en base al pes del material per càpita reintroduït en el mercat pels centres de reutilització aprovats. Cal que aquests objectius estiguin separats dels de reciclatge per tal de garantir-los.

5. Augmentar els objectius de reciclatge a almenys el 70% dels residus municipals, utilitzant només una metodologia harmonitzada per a tots els estats membres, sobre la base del reciclatge final. Establir un objectiu global de reciclatge d'envasos en un 80% i augmentar el reciclatge d'envasos de plàstic a almenys el 75%.

6. Establir un objectiu vinculant de reducció de les deixalles marines del 50% amb una definició explícita de residus abandonats a l'entorn inclosa en la legislació de residus, en reconeixement dels greus impactes negatius en el medi marí.

7. Introduir de forma obligatòria la recollida selectiva de residus per a l'any 2020, en particular per als residus orgànics de les llars i el sector de l'hostaleria, així com la recollida selectiva de materials com paper, cartró, metalls i tèxtils.

8. Promoure instruments econòmics que donin suport a la plena aplicació de la jerarquia de residus, com la responsabilitat ampliada del productor, els sistemes de pagament per generació i la tributació dels recursos en els casos adients.

9. No fabricar productes d'un sol ús, productes no reciclables i materials tòxics com els microplàstics i els plàstics oxodegradables.

10. Prohibir l'abocament i la incineració a l'any 2020 per a tots els residus reciclables i compostables. Prohibir el finançament d'incineradors i abocadors a través dels fons estructurals i de cohesió.