Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

donutPANRICO ha tornat a oferir a cafeteries i bars, després de quasi un any, els donuts frescs sense embolcallar; tot gràcies a les protestes dels consumidors a partir d'un blog. Amb aquesta notícia volem realçar la força del consumidor i el seu dret a demanar un consum amb menys residus.

Notícia El Periódico - Panrico rectifica.pdf             Notícia en .html .