Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Tot seguit, fan unes proves a l'aigua, on posen un producte químic que fa que l'aigua quedi negra. Aleshores, els suposats comercials diuen que l'aigua està contaminada i que prendre'n és tan dolent com beure lleixiu. A continuació, ofereixen els seus serveis per tal de gaudir d'aigua de qualitat, i mostren un contracte que fan signar durant la mateixa visita aprofitant que la persona ha quedat espantada amb el que ha vist.

Des de l'Ajuntament del Masnou es vol informar que l'aigua del municipi compleix totes les garanties sanitàries i, a més, gaudeix d'una molt bona qualitat. Així ho demostra un estudi realitzat per la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable durant el 2009 anomenat "Anàlisi dels residus derivats del consum d'aigua i propostes per a la seva reducció al Masnou", i que conclou el següent de l'aigua del Masnou:

"L'anàlisi de contingut de minerals mostra que l'aigua del Masnou presenta unes característiques químiques força semblants a les que presenten les aigües envasades al Montseny, si bé amb un grau de mineralització superior. Això proporciona una qualitat de partida molt acceptable. No obstant això, el tractament de l'aigua, i especialment la seva cloració, aporta característiques que poden fer-la de menor qualitat gustativa que les aigües envasades. En qualsevol cas, segons els tastos realitzats pel panel de tastadors d'ATLL, la qualitat gustativa del Masnou està entre el 2 i el 3 en una escala fins a 3, mentre que bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona té una puntuació d'1,6".

Cal denunciar aquests fraus perquè l'Administració els investigui i prengui mesures per evitar-los.